A aquesta unitat es pretén adquirir els coneixements bàsics per la gestió d’un sistema GNU/Linux. A més s'introduiran conceptes bàsics de xarxes i serveis d’internet.

A aquesta unitat es pretén adquirir els coneixements bàsics de la instal·lació, distribució i configuració bàsica d’un sistema GNU/Linux. A més s’oferirà un conjunt d’eines per realitzar-ne una administració a nivell d’usuari bàsic.